Actievoorwaarden: win een paar Warmbat pantoffels!

Algemeen:

• De winactie wordt georganiseerd door Pluto Sport Europe BV.
• In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de winactie behoudt Pluto Sport Europe BV zich het recht om de winactie vroegtijdig te beëindigen, deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren.
• Pluto Sport Europe BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de winactie.

Deelname:

• Deelnemers aan de winactie dienen minimaal 18 jaar te zijn. Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch graag meedoen? Vraag dan toestemming aan je ouders.
• Deelname aan de winactie is gratis.
• Deelname aan de winactie betekent instemming met de actievoorwaarden en geef je toestemming om e-mails van Plutosport te ontvangen. Ben je geïnteresseerd in het volledige privacy beleid van Plutosport dan verwijzen we je naar www.plutosport.nl/privacy-policy.
• Deelname is uitgesloten voor werknemers van Pluto Sport Europe BV en personen die op enige wijze direct of indirect bij de organisatie of realisatie van deze winactie betrokken zijn.

De winactie:

• Vul je geslacht, naam en e-mailadres in, geef akkoord voor de actievoorwaarden en je doet automatisch mee met de winactie op www.plutosport.nl/warmbat-winactie.
• Deelnemers maken kans op een paar Warmbat pantoffels naar keuze. In totaal geven we 20 paar pantoffels weg.
• De winnaars ontvangen uiterlijk 15 januari 2022 een e-mailbericht. Indien de email als "onbezorgbaar" terugkomt of als er niet binnen 48 uur wordt gereageerd vervalt de prijs.
• De winactie loopt van 10 december 2021 t/m 8 januari 2022.

Vragen?

Heb je nog vragen, stel ze gerust en stuur een e-mail naar socialmedia@plutosport.com.